Goed idee? Cheque 500 euro!

Winnaars waardecheque Waalwijks Sportakkoord

Verdient jouw idee een bijdrage van € 500,- vanuit Sportakkoord Waalwijk?

Het Waalwijks Sportakkoord werd in oktober 2020 ondertekend door 23 organisaties, die zich inzetten om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Voor het op gang brengen van de uitvoering van initiatieven stelt de Rijksoverheid budget beschikbaar. Goede ideeën worden gewaardeerd met een bijdrage van € 500,- om het initiatief op te starten / uit te kunnen voeren.
 
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Waalwijks Sportakkoord, dient uw initiatief aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Uw organisatie is actief in gemeente Waalwijk (Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle)
 • Het initiatief richt zich op een doelgroep wonend in gemeente Waalwijk (en niet op één persoon of bijvoorbeeld één team).
 • Het initiatief heeft betrekking op sport, beweging en een gezonde leefstijl. Het moet een nieuwe activiteit zijn of een vernieuwing van een bestaande actie (bijvoorbeeld andere doelgroep/locatie).
 • Het initiatief is een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging/organisatie ten goede komt, maar ook anderen.
 • De bijdrage wordt gebruikt voor organisatie van het initiatief en is niet bestemd voor bijvoorbeeld aanschaf van (sport)materialen. Er wordt een eigen bijdrage geleverd (door inzet van uren en/of anders).
 • Er dient minimaal samenwerking te zijn met 1 andere partij in gemeente Waalwijk. 
  Dit kan bijvoorbeeld een vereniging zijn of GO Waalwijk, de buurtsportcoaches of beweegcoaches senioren. Denk hierbij ook aan cultuuraanbieders, sociaal-maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en/of onderwijs.
 • Het dient een duurzaam initiatief te zijn en geen eenmalige actie of activiteit. Waarbij de start als proef/pilot kan worden gezien, met de intentie het meermalen te organiseren (zoals een jaarlijks toernooi).
 • Het initiatief is nog niet gerealiseerd en wordt binnen één jaar na de aanvraag uitgevoerd.
 • Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.

Tot slot:

 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • Bij toezegging kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

 

Klik op onderstaande afbeelding en download het aanvraagformulier

Vul het volledig in (3 pagina's) en mail het aan info@gowaalwijk.nl

 

 

Downloads

Aanvraagformulier waardecheque Waalwijks Sportakkoord