Themabijeenkomsten Waalwijks Sportakkoord

17 februari 2020 t/m 19 feb 2020

In navolging van het Nationaal Sportakkoord neemt de gemeente Waalwijk het voortouw om te komen tot een breed gedragen Waalwijks Sportakkoord. Sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere partners zijn welkom om hier een steentje aan bij te dragen. Om inhoud en richting te geven aan het Waalwijk Sportakkoord organiseert gemeente Waalwijk drie themabijeenkomsten. 

 • maandag 17 februari: inclusief sport en bewegen & vaardig in bewegen
 • dinsdag 18 februari: vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur
 • woensdag 19 februari: duurzame sportinfrastructuur

Locatie

Sporthal De Slagen, De Gaard 2 in Waalwijk

Programma

(alle drie de themabijeenkomsten hebben dezelfde opzet)

19.15 uur: inloop

19.30-19.45 uur: opening en kennismaking

19.45-20.30 uur: verkenning: waar liggen op dit thema de kansen in gemeente Waalwijk?

20.30-20.45 uur: pauze

20.45-21.30 uur: verdieping: hoe kunnen we deze kansen concretiseren?

21.30-22.00 uur: vervolgafspraak (medio maart): hoe werken we de opbrengst van deze avond uit tot een Waalwijks Sportakkoord en wie neemt daarin welke verantwoordelijkheid?

22.00 uur: afsluiting

 

Toelichting themabijeenkomsten

Maandag 17 februari

Thema: ‘Inclusief sport en bewegen & vaardig in bewegen’

Meedoen en plezier beleven aan sport en bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Motorische vaardigheden zijn van belang voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Graag vergroten we de deelname aan sport en beweging en verkleinen we verschillen in gezondheid.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over vragen als:

 • Wat kunnen we beter doen om iedere Waalwijker een leven lang plezier te laten beleven aan sport en bewegen?
 • Welke belemmeringen kunnen we wegnemen?
 • Welke groepen in onze samenleving behoeven extra aandacht? Hoe kunnen we hen met specifieke activiteiten stimuleren tot sport en bewegen?
 • Hoe kunnen we tegengaan dat kinderen steeds minder bewegen en motorische vaardigheden van kinderen achteruitgaan?
 • Hoe kunnen we (meer/beter) met elkaar samenwerken om deze doelen te bereiken?

Dinsdag 18 februari

Thema: ‘Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur’

Voor een breed, aantrekkelijk en veilig aanbod van sport- en beweegactiviteiten zijn financieel en organisatorisch gezonde aanbieders nodig, die oog hebben voor veranderende behoeften.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over vragen als:

 • Beschikt Waalwijk over de verenigingen en andere aanbieders die sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar kunnen houden?
 • Zijn verenigingen en andere aanbieders goed in staat iedereen op een leuke, veilige, eerlijke en zorgeloze manier sport te laten beleven?
 • Op welk gebied hebben verenigingen en andere aanbieders ondersteuning nodig en wie kan deze ondersteuning bieden?
 • Hoe kunnen we (meer/beter) met elkaar samenwerken om doelen te bereiken?

Woensdag 19 februari

Thema: ‘Duurzame sportinfrastructuur’

Om met z’n allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we functionele, goede en duurzame sportvelden, sporthallen, zwembaden en beweegvriendelijke buitenruimte nodig.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over vragen als:

 • Is onze sportinfrastructuur toereikend om deze ambitie waar te kunnen maken?
 • Zijn er onderdelen van het Waalwijkse sportaccommodatiebestand die aanpassing behoeven in capaciteit of in kwaliteit?
 • Hoe kunnen we de buitenruimte beter benutten voor sport en bewegen?
 • Hoe kunnen we (meer/beter) met elkaar samenwerken om doelen te bereiken?

 

Uw aanmelding

Wilt u deelnemen aan een of meer bijeenkomsten? Meld u zich uiterlijk woensdag 12 februari aan. Stuur hiervoor een mail aan Ans Maijers, beleidsmedewerker gemeente Waalwijk: amaijers@waalwijk.nl. Vermeld hierin uw naam, contactgegevens, de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt en de datum/data waarop u wilt deelnemen.

 

Datum en tijd

maandag 17 februari, dinsdag 18 februari, woensdag 19 februari

19.15 – 22.00 uur

Locatie

Sporthal De Slagen
Gaard 2
5146 AW Waalwijk

Contactpersoon

Ans Maijers
amaijers@waalwijk.nl

Ons volgen?

Sporthal De Slagen
Gaard 2
5146 AW
Waalwijk

Neem contact op

Op de hoogte blijven van activiteiten

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.