Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant

Sporten en Bewegen voor iedereen!

Het Steunpunt Aangepast Sporten heeft het gezamenlijke doel om sporten en bewegen met een beperking in de regio Midden Brabant mogelijk te maken, want: "Sporten en bewegen is leuk en gezond, ook als je een handicap hebt!"
Ook in Waalwijk zijn we actief als onderdeel van het beweegteam.
               

Sporten: Gewoon waar mogelijk, Aangepast waar noodzakelijk

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant heeft drie kern taken vanuit de visie: ‘Gewoon waar mogelijk, Aangepast waar noodzakelijk!’

Verhoging sportparticipatie:
 • Kennismaken met (nieuwe)sport- en beweegactiviteiten door het (mede)organiseren van clinics/workshops en kennismakingsevenementen.
 • Door inzet van sportcoach mensen met een beperking of chronische aandoening begeleiden naar sport- of beweegaanbod op maat.
 • Het organiseren van een rolstoelvaardigheidstraining om het sporten in een rolstoel aan te leren.
Service en informatieverstrekking
 • Deskundigheidsbevordering door Informatie verstrekking en kwaliteitsverbetering van (sporttechnisch)kader van sportverenigingen en belangenorganisaties.
 • Zowel fysiek als digitaal verzorgen van voorlichting en informatieverstrekking voor de verschillende doelgroepen, maar ook voor professionals uit de sector sport, zorg, welzijn en onderwijs.
 • Het onderhouden van de website(www.steunpuntaangepastsporten.nl) en de social media.
 • Het jaarlijks aanbieden vaan een sport-en beweegwijzer, waarin het sport-en beweegaanbod uit de hele regio Midden Brabant overzichtelijk staat beschreven.
Ondersteuning
 • Ondersteuning van sport-en beweegaanbieders, die nieuw aanbod voor mensen met een beperking willen opzetten.
 • Ondersteuning van aanbieders, die al een sport-of beweegactiviteit voor mensen met een beperking hebben.
 • Stabiliseren van een kwalitatief goed sportaanbod door middel van het optimaliseren van randvoorwaarden welke sportdeelname bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, vervoer, hulpmiddelen etc. ondersteuning bieden.
 • Aanbod en vraag met elkaar in overeenstemming brengen door te zorgen voor een goede spreiding van het sportaanbod binnen de regio. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod. het ondersteunen bij de organisatie van toernooien/evenementen.
Welke doelgroepen:
 • Mensen met een lichamelijke beperking.
 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een conditionele beperking (= chronische ziekte), die fysiek niet in staat zijn om in het reguliere sportaanbod te participeren
 • Mensen met een visuele of auditieve beperking
 • Mensen met een stoornis in het Autistisch Spectrum

Het Steunpunt is dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.

We zijn via email (judith.van.berkel@tilburg.nl) te bereiken.

Locatie

Steunpunt Aangepast Sporten Midden Brabant
Stappegoorweg 1 - Tilburg
5022 DA Waalwijk

Ons volgen?


Stappegoorweg 1 - Tilburg
5022 DA
Waalwijk

Neem contact op

Op de hoogte blijven van activiteiten

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.